Ocean College

Crew

Elie Lewis
Chris Blake, Captain
Bärbel, Chief Officer
Ben, Kapitän
Michael, Erster Offizier
Hendrik, Offizier und training & welfare
Anousch, zweiter Offizier
Abbie, Köchin
Pete, Deck (Bonsun’s Mate)
Ian (Sammo), Bootsmann
Brian, leitender Ingenieur
Thierry, leitender Ingenieur
Eugenio, Bootsmann
Anneke, Ärztin